Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου

Όπως αναφέρει η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιδότηση ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου.

Ύψος επιδότησης

100% και έως €5.000 συνολική επιδότηση ανά επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων:  έως και 24/3/2021.

Ενδεικτικοί κλάδοι Λιανεμπορίου που επιδοτούνται

Περίοδος ολοκλήρωσης κατασκευής του e -shop: έως έξι (6) μήνες μετά την απόφαση ένταξης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

  • Να έχουν οι δικαιούχοι το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
  • Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
  • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  • Συμμετέχουν υφιστάμενες (εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019) και νεοσύστατες επιχειρήσεις (εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι τις 7/11/2020).
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

protothema.gr