Την ακύρωση του έργου ‘ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ -ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ » Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ’ πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Δήμος Αγράφων.

Στη χθεσινή Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε στο Κερασοχώρι, ψηφίστηκε η ακύρωση της διάλυσης της σύμβασης για την ανάπλαση του Ιδρύματος Καφαντάρη στην Ανατολική Φραγκίστα. Συγκεκριμένα, με αφορμή έγγραφο του αναδόχου και αφού έχει δεσμευτεί προφορικά ότι, το ταχύτερο δυνατόν θα εκπονηθεί οικοδομική άδεια όπως επίσης ότι θα γίνουν από αυτόν οι απαραίτητες εδαφολογικές, στατικές μελέτες στον υπαίθριο χώρο του αμφιθεάτρου, ο Δήμος Αγράφων αποδέχτηκε την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και την συνέχιση του έργου με νέα προθεσμία αντιστοίχων ημερών όπως προβλεπόταν από την σύμβαση ,με εκκίνηση εργασιών μετά την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Ο Δήμος θα καταθέσει στον ανάδοχο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών, ενώ σε ένδειξη καλής συνεργασίας δεν απαιτεί αποζημίωση θετικών ζημιών.

Το έργο, ουσιαστικά, σώθηκε τελευταία στιγμή, μιας και είχε καθυστερήσει λόγω έλλειψης τεχνικής υπηρεσίας, όλο αυτό το διάστημα.