Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

0
1912

Σύμφωνα με την 31-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου εγκρίθηκε η υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού που αφορά την πρόσληψη (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συγκεκριμένα από την πρόσληψή του μέχρι 31/7/2020. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 15.000,00 €. Η απόφαση αυτή ορίστηκε καθώς στον παιδικό –βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Καρπενησίου υπάρχουν αιτήσεις για φοίτηση παιδιών του σχολικού έτους 2019-2020 που χρήζουν κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό. Είναι γνωστό ότι δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, καθώς και παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, να λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού.