Ποια ειδικότητα ζητείται άμεσα

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, μετά την αίτηση παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Ευαγγελοδήμου Ειρήνης, ειδικότητας ΥΕ Καθαρίστριας, λόγω συνταξιοδότησης.

Ο Δήμος πλέον αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού Ραπτοπούλου, καθότι η εν λόγω υπάλληλος είχε αναλάβει τον καθαρισμό του σταθμού και τη σίτιση των παιδιών. Μετά το ξαφνικό αυτό γεγονός κρίθηκε κατεπείγουσα ανάγκη έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου ως έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία σύμβασης έως και 31 Ιουλίου 2022, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε και να λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός σταθμός Ραπτοπούλου απρόσκοπτα.

Είναι προφανές ότι ο εν λόγω σταθμός αποτελεί «χέρι βοηθείας» για πολλές οικογένειες του Δήμου. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού έτους 2021 για ένα (1) άτομο κλάδου YΕ Καθαριστριών, το οποίο θα συνδράμει το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και συγκεκριμένα το Βρεφονηπιακό Σταθμό Ραπτοπούλου. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία, ύψους 10.080,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021.