Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, ανακοινώνει ο Δήμος Καρπενησίου για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών του.

Ειδικότερα, η πρόσληψη αφορά την ειδικότητα ΔΕ Προσωπικού Πρόνοιας /ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών –Φροντιστών Παιδιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr, καθώς αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία Καρπενησίου Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων: Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr. Επίσης τα έντυπα της Αίτησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου: www.karpenissi.gr