Στην πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των δομών του. Συγκεκριμένα, προσλαμβάνονται η Σοφία Γενιτσαροπούλου του Σεραφείμ με την ειδικότητα της ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και η Καλλιόπη Τσιτσικάου του Δημητρίου με την ειδικότητα της ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων για χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 2023 έως και 14 Μαΐου 2023 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καρπενησίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαίωση του Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.