Όλα τα ονόματα

Στην πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων προέβη ο Δήμος Καρπενησίου με σκοπό να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες του για την πυροπροστασία. Κύριο μέλημα του Δήμου είναι η διενέργεια καθαρισμού σημαντικών σημείων της περιοχής και η δρομολόγηση εργασιών για την προληπτική απομάκρυνση βλάστησης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς πρόκειται για σημεία με μικτές περιοχές δασών/οικισμών.

Συγκεκριμένα προσλήφθηκαν 12 άτομα με την ειδικότητα Υ.Ε. εργατών με σύμβαση δίμηνης διάρκειας και είναι οι εξής: Πάνου Ροζαλία, Φούφλιας Ανδρέας, Αθανασόπουλος Βασίλειος, Τσιώτας Λουκάς, Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, Ράντζος Στέφανος, Λαθύρης Ιωάννης, Μπόκας Θεόδωρος, Τζούμα Κωνσταντία, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος και Ανδρώνης Λάμπρος. Επίσης προσλήφθηκε και ο Ευθυμίου Βασίλειος ως ΔΕ Χειριστής ΜΕ με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας.