Διαδικτυακά η εκδήλωση για την παρουσίασή του

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ και σε συνεργασία με το ΚΥΕ και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής του Τομέα Τεχνολογίας Τροφίμων να συντονίζει την ημερίδα προχωρά: «Στην Δημιουργία Προτύπου Πιστοποίησης Προϊόντων».

Κύριοι στόχοι του εγχειρήματος είναι:  Η οργάνωση προτύπων και η εποπτεία της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα με το λογότυπο και το σήμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της πιστοποίησης 

Η προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων με την ενίσχυση του brand name

Η ανάπτυξη συνεργειών με την Εστίαση και τον Τουρισμό για την υποστήριξη του τοπικού και εξωστρεφούς marketing για τα τοπικά μας προϊόντα.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 στις 12:00, συμμετείχαν όλοι οι θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν την Αυτοδιοικητική και Επιχειρηματική κοινότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.