Τη φιλοξενία των ιατρών και των νοσηλευτών της Κινητής Μονάδας Εμβολιασμού έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Αγράφων καθ’ όλο το διάστημα που θα βρίσκονται στον συγκεκριμένο Δήμο, πραγματοποιώντας εμβολιασμούς στους δημότες της Δυτικής Ευρυτανίας. Ειδικότερα τα έξοδα αφορούν την πενθήμερη διανυκτέρευση για έξι άτομα, καθώς και πέντε γεύματα με τη συνολική αξία ανάθεσης να ανέρχεται στα 1.128,56€ (δεδομένου ότι η επιχείρηση της κα. Τσιάκου Μαρίας έχει απαλλαγή Φ.Π.Α λόγω χαμηλού τζίρου). Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.