Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή μια σειράς επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για οκτώ επιδόματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ωφελουμένων, από προνοιακά – αναπηρικά, στεγαστικά, επιδόματα υπερηλίκων, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα τα επιδόματα και οι ημερομηνίες που θα καταβληθούν έχουν ως εξής:

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:

— Τα Προνοιακά Αναπηρικά και

— Διατροφικά Επιδόματα

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν:

— Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

— Επίδομα Στέγασης,

— Στεγαστικής Συνδρομής,

— Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

— Σύνταξη Υπερηλίκων,

— Επίδομα Ομογενών.