‘Όχι’ από τη Λαϊκή Συσπείρωση

Έγκριση έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου η σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου, της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λεβαδέων, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Μακρακώμης, του Δήμου Καμένων Βούρλων, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», για τη διοργάνωση του ‘’ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ’’ 2023. Ως Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται ο αντιδήμαρχος κ. Σβερώνης Ιωάννης, με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο κα Ζαλοκώστα Σοφία.

Η σύμβαση

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό, υλοποίηση και η επίβλεψη όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προώθηση, προβολή και ανάδειξη της διοργάνωσης του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δι’ αυτού η προβολή ειδικά των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν οι ειδικές διαδρομές ή θα αποτελέσουν το σημείο φιλοξενίας και συντονισμού των συντελεστών του αγώνα και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους. Το συγκεκριμένο έργο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί από τους ίδιους τους Δήμους εξαιτίας: α) του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα της διοργάνωσης του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, β) της αδυναμίας ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών στους απαιτούμενες ασφυκτικούς χρόνους για λόγους ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: φόρτος εργασίας των αρμοδίων Δ/νσεων των αφενός συμβαλλομένων, υποστελέχωση, εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο κλπ) και (γ)της ανάγκης συντονισμού της κοινής προσπάθειας και της ενιαίας εκπροσώπησης του αφ΄ενός συμβαλλόμενου και των συμβαλλόμενων Δήμων – μελών της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)Στερεάς Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έναντι της διοργανώτριας του αγώνα EKO Acropolis Rally 2023. Η συνεργασία με τη διοργανώτρια, οι προωθητικές δράσεις, ο σχεδιασμός της ανάδειξης, η κατάρτιση πλάνου και προτάσεων προβολής της διοργάνωσης και των περιοχών των ειδικών διαδρομών κλπ είναι ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης και την προσήκουσα προβολή της περιοχής ευθύνης των συμβαλλομένων φορέων, οιοποίες επιβάλλουν την συντονισμένη δράση και από κοινού χειρισμό για όλη την περιοχή.

Σκοπός της σύμβασης

Ο σκοπός της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης είναι η υποστήριξη της διοργάνωσης του EKO Acropolis Rally 2023, το οποίο εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ της FIA (Federation Internationaledel’Automobile) και για το2023 ορίστηκε η διεξαγωγή του την Περίοδο 7 – 10 Σεπτεμβρίου 2023 και θα διεξαχθεί κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι ειδικές διαδρομές θα διεξαχθούν στην επικράτεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα στα συμβαλλόμενα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας και κατά κύριο λόγο στους συμβαλλόμενους Δήμους Λεβαδέων, Δελφών, Καρπενησίου, Μακρακώμης & Αμφίκλειας – Ελάτειας με βασικό συντελεστή τον Δήμο Καμένων Βούρλων, ο οποίος θα αποτελέσει το σημείο φιλοξενίας και σημείο ανάπαυλας των ομάδων των αγωνιζομένων. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα του Αθλητισμού, της τουριστικής ανάπτυξης, της προβολής και ανάδειξης των τουριστικών περιοχών των ανωτέρω Δήμων, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι επιδιώκουν να γίνουν φορείς της αθλητικής, πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του τόπου και να συμβάλλουν στην ανάδειξη και προβολή των αξιοθέατων και του μνημειακού αποθέματος που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των συμβαλλομένων Δήμων, καθώς και την ανάδειξη, προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Η χρηματοδότηση

Οι πόροι για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (180.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα καταβληθούν από ίδιους πόρους των αφενός συμβαλλόμενων προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Σκαπάνη Α.Ε.», για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ως εξής:

– Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας θα καταβάλλει συνολικώς ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

– Ο Δήμος Λεβαδέων θα καταβάλλει συνολικώς ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

-Ο Δήμος Δελφών θα καταβάλλει συνολικώς ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

-Ο Δήμος Καρπενησίου θα καταβάλλει συνολικώς ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

-Ο Δήμος Μακρακώμης θα καταβάλλει συνολικώς ποσό τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ(35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

-Ο Δήμος Καμένων Βούρλων θα καταβάλλει συνολικώς ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

-Ο Δήμος Αμφίκλειας -Ελάτειας θα καταβάλλει συνολικώς ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ(25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία της αφ ΄ ετέρου συμβαλλόμενης ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΕ με τη διοργανώτρια του Ράλλυ για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας. Σε περίπτωση που αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπληρώνεται ο σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, το αχρησιμοποίητο μέρος του άνω ποσού επιστρέφεται.

Το «ΟΧΙ» Γκορόγια

Ο δημοτικός σύμβουλος Γκορόγιας Δημήτριος ανέφερε τα εξής: «ΟΧΙ στη συμμετοχή των δήμων σε τέτοιες διοργανώσεις και μάλιστα με οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. Ας είναι και το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ας είναι και το Μόντε Κάρλο ή οποιοδήποτε ανάλογο εμπορικό υπερθέαμα. Κανείς δεν αγνοεί το τι παίζεται στους παγκόσμιους αγώνες αυτοκινήτου, τι γίνεται με τα συμφέροντα των αυτοκινητοβιομηχανιών και τις άλλες συναφείς προς τις διοργανώσεις πολυεθνικές. Έλεος πια με τις δημοτικές χορηγίες για την ανάδειξη των συμφερόντων μιας ληστρικής ολιγαρχίας. Άκου 25 εκατομμύρια θα μας στοιχίσει το ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ντρέπομαι και που το αναφέρω. Να γίνεται χορηγός ο δημότης μαζί με την CocaCola, την Pepsi, την Pirelli την Shell και τα τόσα άλλα φιλόπτωχα ιδρύματα. Σταματήστε τώρα αυτόν τον κατήφορο εάν συνεχίζετε να δηλώνετε πως είστε στο συμβούλιο για να υπηρετείτε το συμφέρον των δημοτών σας. Τι δουλειά έχει ο δήμος με μια τέτοια πολυεθνική διοργάνωση ιδιωτών που δεν ξέρουν πόσα και που τα έχουν; Θα τους τσοντάρουμε να προβοκάρουν τα προϊόντα τους; Γιατί, επειδή θα κατασκάψουν τους χωματόδρομους των πιο ορεινών περιοχών μας, θα μας ανοίξουν νέους μπελάδες (την επιτήρηση και ασφάλεια αγωνιζόμενων και θεατών, την αυξημένη ετοιμότητα των μονάδων υγείας για περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων, την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και λίγα, τα λιγότερα λέω. Έλεος πια με τις αθρόες χορηγίες όπου να ‘ναι, για ότι μας προτείνεται. Σεβαστείτε μια στάλα και τον δημότη, του φτάνουν αυτά που τραβάει μη τον φορτώνετε με παραπανίσια κι αχρείαστα βάρη. Όποιος νοιώθει το ράλι Ακρόπολις σαν μέγα αθλητικό γεγονός και καταλαμβάνεται από ρίγη εθνικής υπερηφάνειας και οίστρο ταχύτητας ας προσφερθεί προσωπικά, όχι να θέλει να κάνει τον ανοιχτοχέρη με το υστέρημα των δημοτών. Όχι μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα». Συνεχίζοντας ψήφισε «κατά».