Στον σταδιακό εκσυγχρονισμό του προχωρά το Κολυμβητήριο Καρπενησίου και για το λόγο αυτό ο Δήμος προέβη στην προμήθεια νέας ρομποτικής σκούπας καθαρισμού για τις δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου. Κύριος σκοπός αγοράς της είναι να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες άθλησης για τα παιδιά, αλλά και για τους αθλητές που συμμετέχουν στις μεγάλες κολυμβητικές διοργανώσεις που φιλοξενεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Κολυμβητήριο σε συνεργασία με το Δήμο Καρπενησίου. Η συγκεκριμένη σκούπα θα πραγματοποιεί καθαρισμό ακριβείας, διασφαλίζοντας παράλληλα και την υγεία των κολυμβητών.