Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα ημέρα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η 4η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων και ώρα 11:00 π.μ. Δύο (2) είναι τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν την έγκριση της 2ηςαναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 και τη λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης δράσεων από την επιτροπή ‘’Αγραφα 1821-2021’’.

Τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε και η 4η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγράφων, όπου οι σύμβουλοι κλήθηκαν να αποφασίσουν για δέκα (10) θέματα τα οποία αφορούσαν την έγκριση αποδοχής όρων και ορισμού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων του Δήμου Αγράφων στην πρόσκληση για το πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», την αποδοχή  χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων, καθώς και για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021.Επίσης αποφάσισαν για τις εγκρίσεις σχετικά με την μελέτη του έργου «Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας» προϋπολογισμού 429.164,00 ευρώ με το ΦΠΑ, τη σύναψη και σχέδιο προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β΄ΦΑΣΗ)» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, για την χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και για τη διαγραφή τελών επί αιτήσεων δημοτών. Ακόμη συζητήθηκε η πρόταση ακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση της συγκοινωνίας στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων» από την Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών, ενώ έγιναν εισηγήσεις για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2021 και περί ορισμού  πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη του κ. Αλέξανδρου Καρδαμπίκη, Δημάρχου Αγράφων.