Ξανά εξ αποστάσεως οι συνεδριάσεις

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 ώρα 18.00μ.μ.θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς και για λόγους διασφάλισης της υγείας των συμβούλων, η 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Δώδεκα είναι τα θέματα για τα οποία θα λάβουν αποφάσεις οι σύμβουλοι και αυτά αφορούν την έγκριση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών – ccΙΟΠΑΟΣ» Δήμου Καρπενησίου, την έγκριση σχεδίου τοπικής κανονιστικής πράξης για τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς Καρπενησίου, καθώς και τη συμπλήρωση της απόφασης του Δ.Σ. περί κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου. Επίσης θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Καρπενησίου, τον ορισμό εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, την παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Σχολείου Ρυακϊου (Καρυά) στον Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρυωτών-Ρυακιωτών, τη χρήση Δημοτικού Σχολείου Ανιάδας για πολιτιστικές δράσεις της Κοινότητας, καθώς και για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού σχολείου Φουρνάς στο Σύλλογο Γυναικών Φουρνάς. Ακόμη θα λάβουν αποφάσεις για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στον Άγιο Αθανάσιο στην Κορίτσα Κλειτσού, την έξωση μισθωτή από δημοτικό ακίνητο λόγω μη τήρησης των όρων της μίσθωσης, εισήγηση τοπικού συμβουλίου Κοινότητας Δομνίστας, την παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Κρικέλλου, καθώς και για την αίτηση δημότη για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό.