Με 5 θέματα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 9η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Πέντε (5) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου έκτος έδρας (για συμμετοχή σε συνέδριο στο εξωτερικό), την έκδοση εντάλματος προπληρωμής (για συμμετοχή σε συνέδριο στο εξωτερικό), την έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο “Living Streets”, την έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών2022- 2023» ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.242,00€ με Φ.Π.Α.(οριστικός ανάδοχος) και την εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιατρική Σχολή για το 13οΕντατικό Σεμινάριο «Ιατρικής Βουνού».

Την Πέμπτη οι συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου κας. Γκαρίλα Γεωργίας οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, μετά από αναβολή, για την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, και ώρα 18.00 η ΕΙΔΙΚΗ και 18:30 η ΤΑΚΤΙΚΗ,  αναβάλλονται εκ νέου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας που κηρύχτηκε για την Τετάρτη 8 Μαρτίου. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 την ίδια ώρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.