Η 32η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022, στο Δημοτικό Κατάστημα στον Προφήτη Ηλία.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2022

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια δυο ημιφορτηγών για τις ανάγκες του δήμου Καρπενησίου” ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00€ με ΦΠΑ

3. Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατακύρωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.000,00€ (οριστικός ανάδοχος)

4. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.200,00€ (προσωρινός ανάδοχος)

5. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.450.189,05€

6. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 2 «Εξοπλισμός Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας» της πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 116.943,08€

7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ με ανάδοχο την ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ» αναδόχου Ιωαν. Φούκα