Σήμερα ημέρα Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης η 15η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου. Δεκαεπτά (17) είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία θα απασχολήσουν τους συμβούλους.

Αυτά αφορούν την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2023, την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών με τετράμηνη απασχόληση – Συμπληρωματική της απόφασης Δ.Σ., την παράταση υλοποίησης της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου» -Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης, την παράταση υλοποίησης της δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου» – Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης και την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης«ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Επίσης θα συζητηθεί η έγκριση μετακίνησης μαθητών στο πλαίσιο της Αδελφοποίησης του Δήμου Καρπενησίου και του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας, η έγκριση μετακίνησης-συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρπενησίου σε εκτός Δήμου εκδηλώσεις, η αποδοχή- Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για συντηρήσεις- επισκευές σχολικών κτιρίων, η τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου και ορισμός νέου Υπολόγου διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής της Κοινότητας Καρπενησίου, Οικ. Έτους 2023, λόγω αλλαγής Προέδρου, η λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου 2023-2024, το αίτημα του ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου για τη λειτουργία τμήματος μαθητείας (πρακτική άσκηση) 2023-2024, καθώς και η λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης για το τρέχον έτος σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ (αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας της εμποροπανήγυρης).

Ακόμη αποφάσεις θα λάβουν για την αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών:1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ» και2. «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ» από το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου, τις διαγραφές οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, την παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση διπλού οικογενειακού τάφου στοκοιμητήριο της Κοινότητας Αγίου Ανδρέα, την έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού Χώρου στηνΤ.Κ. Αγίου Νικολάου» και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι σύμβουλοι αποφάσεις θα λάβουν και για τα τεχνικά θέματα του Δήμου τα οποία αφορούν την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ» αναδόχου ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», ανάδοχος: ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. ΚΑΙ ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε., την έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΚΟΙΝ/ΞΙΑΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΕΞΕΒΑΝΟΣ Θ. ΑΕ-ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε., την έγκριση 1ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ.ΑΛΕΣΤΙΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», ανάδοχος: Βαλτινός Κων/νος ΕΔΕ, την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους τεχνικών έργων (τοιχία αντιστήριξης πρανών) του Δήμου Καρπενησίου που επλήγη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2021», ανάδοχος: ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε. και την έγκριση 1ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών Ρυάκι Μεσοκώμης& Μεγάλη Βρύση Καταβόθρας», ανάδοχος: ΒλάχοςΠερικλής ΕΔΕ. Επίσης θα συζητήσουν σχετικά με την έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ»αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ., την έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου Ιωάννη Κορέντζελου -ΕΔΕ και τη σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝΤ.Κ. ΦΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΑΣ».