Η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022, διά περιφοράς με ώρα έναρξης 11.00 π.μ και λήξης 13.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η Ανασυγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Αγράφων, με εισηγήτρια την αντιδήμαρχο κ. Κοτρώνα Αννέτα.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με email από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του γραμματέα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου κ. Μαρούλη Νικόλαο και να τον ενημερώσουν για τη θέση τους επί του θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, λευκό). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, θα μπορούν να ψηφίσουν το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms.