Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης, η 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και ο Περιφερειάρχης Στ. Ελλάδας κ. Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχ/τας & Εξωστρέφειας κ. Καραγιάννης, καθώς και ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Μίχαλος. Μεταξύ άλλων, τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση αφορούσαν τις παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης, τα άμεσα μέτρα που χρειάζεται να παρθούν για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και οι έως τώρα ενέργειες της Κεντρικής Διοίκησης & Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. Η επόμενη μέρα σαφώς προδιαγράφεται δύσκολη, οι συνέργειες μεταξύ όλων απαιτούνται ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις μας για την επάνοδο στη «νέα κανονικότητα», με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.