Την έγκρισή του έδωσε το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη διεξαγωγή της ετήσιας Εμποροπανήγυρης στο Καρπενήσι, αλλά και για τον κανονισμό λειτουργίας της.
Τη φετινή χρονιά η ετήσια Εμποροπανήγυρης θα διεξάγεται από τις 30 Ιουλίου έως τις 03 Αυγούστου. Η εμποροπανήγυρη θα ξεκινά από το τέρμα της οδού Παπανικολάου, τη διασταύρωση με τον περιφερειακό δρόμο Προφήτη Ηλία και θα καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο που ειδικά θα διαμορφωθεί μέχρι τον πρώτο από αριστερά κάθετο δρόμο, όπου τα παζάρι θα κλείνει.
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των συμμετεχόντων, τη χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο κατά το χρόνο λειτουργίας της και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της, είναι ο Δήμος Καρπενησίου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και τα Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής: α) Σε ποσοστό 75% των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, β) 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, γ) 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και δ) 5% των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη- καλλιτέχνη. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιου πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν
Οι τιμές των θέσεων και ο κανονισμός λειτουργίας
Το καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκτός και αν παραμένει το ίδιο. Για τη φετινή χρονιά οι τιμές καθορίζονται ως εξής:
Α ́ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ Α : 500,00€, ΘΕΣΕΙΣ Β & Γ : 400,00€, ΓΩΝΙΕΣ Γ : 450,00€
Β ́ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ Δ : 200,00€, ΘΕΣΕΙΣ Ε : 300,00€, ΓΩΝΙΕΣ Δ : 350,00€
ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ :Ε1, Ε2, Ε3, Ε8 & Ε9 : 600,00€ Ε4, Ε5, Ε6 & Ε7 : 300,00 €, Πάγκοι καλαμποκιών 70,00€.Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει την ημέρα της κλήρωσης εάν κάθε θέση θα κληρωθεί ξεχωριστά ή σε ομάδες. Οι προς διάθεση χώροι –σύμφωνα με τα δεδομένα του περασμένου έτους-
ανέρχονται στις διακόσιες σαράντα (240) αριθμημένες θέσεις. Εάν υπάρξουν κενά παραπήγματα μετά την δεύτερη ημέρα της εμποροπανήγυρης θα δοθούν με τιμή που θα καθορίσει η επιτροπή διαχείρισης. Τα προαναφερόμενα νούμερα αρίθμησης των θέσεων, ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αποτύπωση των θέσεων πάνω στο οδόστρωμα. Επιπλέον, ο Δήμος θα επωμίζεται το κόστος της κατασκευής των παραπηγμάτων, καθώς και το κόστος της καθαριότητας των τουαλετών. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τον καθαρισμό των τουαλετών, ενώ θα παρέχει και ηλεκτρικό ρεύμα στους συμμετέχοντες. Ο Δήμος Καρπενησίου θα συγκροτήσει τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης της Εμποροπανήγυρης, αποτελούμενη από τους αρμόδιους αντιδημάρχους για τις εμπορικές δραστηριότητες και την καθαριότητα και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την οργάνωση και τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης και θα δίνει λύσεις σε προβλήματα που θα παρουσιάζονται. Επιπλέον, στο τέλος θα υπογράφει τον απολογισμό.