Σήμερα 30 Νοεμβρίου συνεδριάσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων

2432

 

Την 15η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2018 πραγματοποιήσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων στις 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30. Η Συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Κερασοχώρι και  συζητήθηκαν 2 τεχνικά θέματα αλλά και 16 γενικά θέματα για τα οποία  λήφθηκαν και οι ανάλογες αποφάσεις. Μεταξύ άλλων  συζήτησαν τα τεχνικά θέματα που αφορούν την παραλαβή έργου σχετικά με την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 στη Γρανίτσα, καθώς και την παραλαβή έργου εσωτερικής οδοποιίας των Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Ενώ μεταξύ των γενικών θεμάτων που  συζητήθηκαν ήταν η δωρεάν παραχώρηση χώρου του κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βίνιανης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βινιανιτών «Η ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», η αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων και καθορισμός των τελών για την ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητας, φωτισμού, διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας καθώς και την έγκρισή  για την 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2018.