Μετά από δύο άγονες δημοπρασίες το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νοστίμου στον κ. Λάγο Αντώνιο του Κωνσταντίνου. Το ακίνητο είναι ισόγειο και περιλαμβάνει αίθουσα 34,06 τ.μ.,  παρασκευαστήριο 9,75 τ.μ., χώρο ψησταριάς 14,71 τ.μ. και τουαλέτα 5,56 τ.μ. Το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήτοι «Καφέ Μπαρ-Παραδοσιακό Καφενείο-Ψησταριά-Σνακ Μπαρ -Αναψυκτήριο» εφ’ όσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις. Το κατάστημα δεν έχει εξοπλισμό. Πέραν  από  τους  εκμισθούμενους  χώρους, ο μισθωτής δικαιούται  με  τη νόμιμη διαδικασία  να  υποβάλει  αίτηση  για  χορήγηση  άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της κεντρικής πλατείας σε εμβαδό 34,95 τ.μ. με την πληρωμή τέλους. Η διάρκεια της μίσθωσης του καταστήματος, ορίζεται για εννέα έτη και το μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται σε σαράντα ευρώ(40,00€). Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται στην αρχή και για κάθε συμπληρωμένο χρόνο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αρχικού ποσού, ενώ ο ίδιος θα έχει απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίου μισθώματος για τρία έτη προκειμένου να κάνει εργασίες απαραίτητες για τη λειτουργία του καταστήματος.