Σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ασπρόπυργου. Το ακίνητο βρίσκεται στην Κοινότητα Ασπροπύργου, του Δήμου Καρπενησίου, επίσης κεντρικής πλατείας σε δημοτική έκταση και αποτελεί δημοτικό ακίνητο. Η επιφάνεια του οικοπέδου είναι 1.293,69 m2 και το κτίριο είναι διώροφο συνολικής επιφάνειας 149,88 m2.

Το κτίριο αποτελείται από: α) ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, παρασκευαστήριο, χώρο πλύσεως σκευών και κλιμακοστάσιο, β) α’ όροφο που περιλαμβάνει χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και W.C. και γ) βατό δώμα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κατά τη θερινή περίοδο. Η κατακόρυφη επικοινωνία μεταξύ ισόγειου και ά ορόφου επιτυγχάνεται δια εσωτερικού κλιμακοστασίου.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καφέ μπαρ, εστιατόριο, ψησταριά, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει όποιες από τις χρήσεις επιθυμεί και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το ακίνητο εκμισθώνεται χωρίς εξοπλισμό. Πέραν από τους εκμισθούμενους χώρους, ο μισθωτής δικαιούται με τη νόμιμη διαδικασία να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της κεντρικής πλατείας σε χώρο επιδεικνυόμενο από την Τεχνική Υπηρεσία με πληρωμή τέλους.

Στις 16 Φεβρουαρίου η δημοπρασία

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννιά (9) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με δικαίωμα παράτασης. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Ύδρας 6 – Καρπενήσι  Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 2237 3 50062.