Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση τεσσάρων  γηπέδων ποδοσφαίρου, στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου, προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωσή τους.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Νο 1

Έκταση : 103,00μ. Χ  68,00μ.

Περιοχή : Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα και στίβο

  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Νο 2 

Έκταση : 96,50μ. Χ  63,50μ.

Περιοχή : Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα και στίβο

  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Νο 3

Έκταση : 96,50μ. Χ  63,50μ.

Περιοχή : Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Καρπενησίου

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα.

  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Α.Κ.Κ. (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου)

 Έκταση : 102,00μ. Χ  90,00μ.

Περιοχή : Αγίου Δημητρίου Καρπενήσι

Είδος : Γήπεδο ποδοσφαίρου με τεχνητό τάπητα και στίβο

Τα γήπεδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά.

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις 13/03/2018, ώρα 14:00 έως 14:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου (Ύδρας 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την αριθμ. 24/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερις (4) περιόδους :

  • Από 01/04/2018 έως 05/04/2018
  • Από 15/06/2018 έως 20/06/2018
  • Από 21/06/2018 έως 25/06/2018
  • Από 26/06/2018 έως 01/07/2018 και

Η κάθε περίοδος θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά.Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 01/04/2018 έως 05/04/2018 ορίζεται το ποσό των επτακοσίων  ευρώ (700,00€).

Την 1/4/2018 ο μισθωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο τα τρία γήπεδα στο προπονητικό κέντρο. Τις επόμενες μέρες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει και το 4ο γήπεδο.

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 15/06/2018 έως 20/06/2018 ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€).

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 21/06/2018 έως 25/06/2018 ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00€).

Κατώτατο όριο της οικονομικής προσφοράς για την περίοδο από 26/06/2018 έως 01/07/2018 ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€).

 

Ο μισθωτής δύναται κατά τη διάρκεια μίσθωσης των χώρων να οργανώσει παράλληλα εκδηλώσεις αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται, να χρησιμοποιήσει ντόπια άτομα που θα απασχοληθούν στη διοργάνωση και να προβάλλει τις εκδηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. εθνικής ή τοπικής εμβέλειας.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί  στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας http://karpenissi.gr.

Ένσταση κατά των όρων της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Παρασκευή 02/03/2018 στην οικονομική επιτροπή του δήμου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Ύδρας 6 – Καρπενήσι  Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 22370 89073.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται τους χώρους κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κουτρομάνο Ταξιάρχη (τηλ. 22373 50054).