Σε δημόσια διαβούλευση η συγχώνευση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

0
1938

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου μπορεί να διατυπώσει την άποψή του όποιος επιθυμεί

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου υλοποιεί δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Οκτωβρίου με τίτλο ‘’Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις’’.

Το εν λόγω εγχείρημα έχει ως στόχο την αναδιάρθρωση των παραπάνω πανεπιστημίων και την απορρόφηση σε αυτά των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.  Για το λόγο αυτό, συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Επιτροπή που απαρτίζονταν από ακαδημαϊκούς κύρους αλλά και εκπροσώπους των διοικήσεων των ιδρυμάτων.

Ύστερα από συστηματικές συνεδριάσεις και διεξοδικές συζητήσεις καταρτίσθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο ομόφωνο πόρισμα, το οποίο και αποτέλεσε τη βάση για τη σύνταξη του νομοσχεδίου.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της κατάστασης αλλά και των συνεχών διαβουλεύσεων ο Υπουργός Παιδείας καλεί σε ανοιχτή πρόσκληση όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις  στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:00