Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η 1η Τακτική
Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αγράφων, δια
περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Δύο (2) ήταν τα θέματα για τα οποία οι συμμετέχοντες έλαβαν αποφάσεις. Αυτά
αφορούσαν τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το
σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγράφων έτους 2022, καθώς και το
σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Αγράφων έτους 2022, με σκοπό την έγκρισή
του και στη συνέχεια την επίσημη ανάρτησή του.