Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου προκηρύσσει δύο δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού και του 2ου Δημοτικού Καρπενησίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο Ύδρας 6 (περιοχή Προφήτη Ηλία) στις 8 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 και 10:00 αντίστοιχα (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που ορίστηκε  με την  αριθμ. πρωτ:100/28/9/2021 απόφαση του προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής που στεγάζεται στο Νέο Δημαρχείο (περιοχή Προφήτης Ηλίας) τηλ 2237350039, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.