Έως 26 Ιουλίου οι αιτήσεις

Θέσεις και στο Καρπενήσι

Από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη 3Κ/2022 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Παιδεία.

Αναλυτικότερα, οι θέσεις που αφορούν στην Ευρυτανία και συγκεκριμένα στο Καρπενήσι είναι 2 θέσεις Διοικητικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Οι υπόλοιπες αφορούν την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-), την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), το Πάντειον Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.