Σε ιδιώτη η συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου Καρπενησίου

0
1656

Συνολικός προϋπολογισμός 27.090 ευρώ

Στα χέρια ιδιώτη πρόκειται να επέλθει η συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Καρπενησίου. Αναγκαία κρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών ηλεκτροδότησης των Δημοτικών Ενοτήτων πλην της Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου (πόλης Καρπενησίου) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων», διάρκειας 12 μηνών, προϋπολογισμού 27.090,00 € με το Φ.Π.Α.. Αναλυτικότερα, η υποστελέχωση του κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων σε ειδικότητα ηλεκτρολόγου αποτελείται συνολικά από δύο ηλεκτρολόγους, τον Γεωργιάδη Παναγιώτη, ΔΕ-24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και τον Κατσαδούρο Κων/νο ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ. Το προσωπικό αυτό αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Καρπενησίου και για τον λόγο αυτό η ως άνω υπηρεσία θεώρησε απαραίτητο την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη.Επισημαίνεται ότι ο κ. Κατσαδούρος ασχολείται αποκλειστικά με την λειτουργία των Δημοτικών Γυμναστηρίων. Ο κ. Γεωργιάδης με δυσκολία καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, καθώς και των Δημοτικών κτιρίων εντός της πόλης του Καρπενησίου. Η συντήρηση όμως όλων των ηλεκτρολογικών δικτύων απαιτεί τη συνεχή απασχόληση έμπειρου προσωπικού το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να επισκευάζει άμεσα βλάβες στην πόλη του Καρπενησίου καθώς και σε όλες τις Τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων.