Την αφύπνιση των κρατών στην κατεύθυνση ανάληψης μέτρων για την κλιματική αλλαγή προσπαθεί να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα της 28ης Νοεμβρίου 2019, για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάσταση Έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Ανάγκης. Ο Δήμος Καρπενησίου από το έτος 2018 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει υπογράψει και συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ένα κίνημα από τη βάση προς την κορυφή που συγκεντρώνει Δήμους κάθε μεγέθους, οι οποίοι δεσμεύονται εθελοντικά να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Ο στόχος είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολίτες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη με την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(CO2). Ο αριθμός των Δήμων που συμμετέχουν στο Σύμφωνο ανέρχεται σήμερα σε 9.984 και εκπροσωπούν 317.633.668 κατοίκους στην Ευρώπη. Το Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε να κηρύξει το Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς έχει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος στα γεωγραφικά όρια  του. Σύμφωνα με το Ψήφισμα η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιείται βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης, που περιλαμβάνει όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, με κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο έτσι ώστε να μην κινδυνέψουν θέσεις εργασίας και να μην επιβαρυνθούν χωρίς λόγο όσοι δυσκολεύονται περισσότερο να ανταπεξέλθουν οικονομικά.