Σε 100 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρπενησίου

0
4117

Μέχρι 17 Σεπτεμβρίου η προθεσμία
Σε εκατό (100) δόσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές τους οι δημότες του Δήμου Καρπενησίου ως 17/7/2019 με την προθεσμία να λήγει την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019. Για την ένταξη στη ρύθμιση, και συγκεκριμένα των οφειλών, που αφορούν τις «Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού», ο Δήμος Καρπενησίου παρακαλεί τους πολίτες όπως προσέλθουν ως την παραπάνω ημερομηνία, στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καρπενησίου (δημοτικό κατάστημα-Ύδρας 6), προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλέξει κάθε πολίτης για την αποπληρωμή των οφειλών του, θα λαμβάνει και αντίστοιχο ποσοστό απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τυχόν έχουν επιβληθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2237350060.