Στον ορισμό μόνιμου υπαλλήλου προέβη ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης και συγκεκριμένα του κ. Κρεμμυδά Νικολάου κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με σκοπό την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Καρπενησίου. Αναλυτικότερα, ο εν λόγω υπάλληλος θα παρέχει τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη στο Δήμο Καρπενησίου,ενώ θα αποτελεί το σημείο επαφής με τη Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα καταγράφει στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. τα στοιχεία των ιστότοπων και των εφαρμογών για κινητές συσκευές του Δήμου Καρπενησίου σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται. Ο Δήμος Καρπενησίου στοχεύει με την υλοποίηση όλων αυτών τα επόμενα χρόνια να διευκολύνει την πρόσβαση στον ιστότοπό του στα άτομα με δυσκολίες, ενώ παράλληλα η αναβάθμιση αυτή θα συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των φορέων, επιταχύνοντας και απλουστεύοντας την παροχή υπηρεσιών στους δημότες του Καρπενησίου.