Απάντηση έδωσε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής της Κ.Ο. της Ελληνικής Λύσης κ. Απόστολος Αβδελάς σχετικά με τον σπηλαιολογικό τουρισμό στη Μεσοκώμη Ευρυτανίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού η κα. Ζαχαράκη μεταξύ άλλων απάντησε ότι το Υπουργείο Τουρισμού εξετάζει τη διαδικασία ανάδειξης του υπαίθριου τουρισμού σε όλες τις περιφέρειες λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «το Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει στις προτεραιότητές του, και μέσα από το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021,τη συστηματική ανάδειξη θεματικών και ειδικών μορφών τουρισμού […].

Ο γεωτουρισμός, κομμάτι του οποίου αποτελεί η επίσκεψη σε σπήλαια, ορίζεται ως διακριτή θεματική μορφή του τουρισμού υπαίθρου, στον οποίο εντάσσονται επίσης ο αγροτουρισμός, ο οινοτουρισμός, ο οικοτουρισμός – πράσινος τουρισμός, οι περιηγητικές διαδρομές – πεζοπορία και ο αλιευτικός τουρισμός. Ο τουρισμός υπαίθρου έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως τομέας προτεραιότητας της ελληνικής τουριστικής πολιτικής λόγω του αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τους εν λόγω προορισμούς και των σημαντικών οικονομικών ωφελειών που αποδίδονται στον ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται από το Υπουργείο οι διαδικασίες προώθησης και προβολής του τουρισμού υπαίθρου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της ευρύτερης περιοχής της Ευρυτανίας, με έμφαση στη δημιουργία τουριστικών πεζοπορικών διαδρομών εντός περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, στην ανάδειξη προορισμών με δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης […]. Περαιτέρω,το Υπουργείο Τουρισμού αξιοποιεί τον μηχανισμό του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», για την συστηματική προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού […]. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τους οικείους Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίες καταρτίζουν και υλοποιούν προγράμματα προώθησης και προβολής και τους κοινωνικούς εταίρους, με σκοπό την συνδυασμένη ανάπτυξη και τη συμπληρωματικότητα όλων των εκφάνσεων του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη και προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού και την στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών». Από τη μεριά του ο Υφυπουργός του ΥΠΕΝ κ. Αμυράς δήλωσε ότι «δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΝ η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη του σπηλαίου της Μεσοκώμης».