Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Αγράφων για την ένταξη του προεπαναστατικού ήρωα Αντώνη Μακρυγιάννη (Κατσαντώνη) στα σχολικά εγχειρίδια.

Πρόκειται για έναν ήρωα με σημαντική δράση σε αγώνες πριν τη μεγάλη επανάσταση του 1821, οπότε και αξίζει η μνεία στο πρόσωπό του, ώστε να γνωρίζουν οι μαθητές τα κατορθώματά του. Με έγγραφό του το Υπουργείο κάνει  γνωστή την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία έχει ως εξής: «Οι προδιαγραφές βάσει των οποίων θα γίνει η προκήρυξη συγγραφής των νέων εγχειριδίων δίνουν τη δυνατότητα στους συγγραφείς να εντάξουν είτε με τη μορφή παραθέματος-πηγής είτε σε ψηφιακή μορφή πληροφορίες που αφορούν τη δράση του τοπικού ήρωα των Αγράφων». Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης ανέφερε για το θέμα στην προσωπική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το εξής: «Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική γιατί θα αποκατασταθεί η αδικία για τον Ήρωα, αφού για πρώτη φορά θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές της χώρας, με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τις πηγές, να αφομοιώσουν, να διερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν την συμβολή του Κατσαντώνη στη διαμόρφωση της κοινωνικής, Εθνικής και ιστορικής ταυτότητά μας».