Αυξάνονται τα έξοδα θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στην τροποποίηση των συμβάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον ανάδοχο της προμήθειας πέλλετ προέβη η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου.

Ειδικότερα η τροποποίηση των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στις Σχολικές Επιτροπές και στον ανάδοχο της προμήθειας θέρμανσης πέλλετ για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Αλέξανδρο Νείλα για το χρονικό διάστημα των τριών ετών.

Όμως η αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 οδήγησαν την επιχείρηση να αιτηθεί την τροποποίηση των συμβάσεων, ζητώντας αύξηση της τιμής του πέλλετ κατά 45% λόγω των παγκόσμιων συγκυριών και της μεγάλης αύξησης στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια. Στις τροποποιημένες πλέον συμβάσεις θα υπάρχει αύξηση της τιμής μονάδας, κατά 20% του πέλλετ, η οποία θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση στο ποσό των 324,00 € χωρίς ΦΠΑ ανά τόνο. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής των καυσίμων, θα επανέλθουν στην αρχική τιμή των ανωτέρω συμβάσεων.