Στην Δ΄κατηγορία το Κλειστό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

3018
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Την κατάταξη του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου στην Δ΄ κατηγορία γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου, μετά από προφορικό αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού για κατάταξη βάσει διατάξεων του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου και έχοντας υπόψη ότι η δυναμικότητα αυτού είναι μικρότερη των 1000 θεατών προτάθηκε η κατάταξή του στη Δ κατηγορία. Συγκεκριμένα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις εντάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητα και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν, ενώ ο τρόπος αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων ρυθμίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Κυρώσεις τίθενται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε σχέση με την άδεια διεξαγωγής των αθλητικών εγκαταστάσεων και των συναντήσεων. Να θυμίσουμε, ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Ομάδα Α1: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό έως 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται μόνο προπονήσεις.
Ομάδα Α2: Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στις οποίες διεξάγονται και αγώνες.
Ομάδα Δ: Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή έως 1.000 θεατές.
Ομάδα Ε1: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται τοπικοί ή ερασιτεχνικοί αγώνες.
Ομάδα Ε2: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται αγώνες εθνικών κατηγοριών.
Ομάδα ΣΤ: Κλειστές εγκαταστάσεις με πάνω από 1.000 θεατές, όπου διεξάγονται διεθνείς αγώνες ή αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών.