Στην Χαλκίδα ο Αναγνωστάκης για τις πλημμύρες

0
1868

Στις πληγείσες περιοχές της Χαλκίδας βρέθηκε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δημήτρης Αναγνωστάκης και υποψήφιοι του συνδυασμού  «Στερεά… Υπεροχής». Ο λόγος της επίσκεψής τους ήταν για να διαπιστώσουν το μέγεθος της καταστροφής και συγκεκριμένα την έκταση του πλημμυρικού φαινομένου στις περιοχές των Συνοικιών  Ζ’  και  Η΄ της Χαλκίδας. Πρόκειται για τις περιοχές της Αγίας Ελεούσας, Δοκού, Λιανής Άμμου και  Έξω Παναγίτσας.

Οι τεχνικοί του συνδυασμού «Στερεά… Υπεροχής» μετά από εκτεταμένη αυτοψία και συζητήσεις με κατοίκους της περιοχής, σχετικά με την επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος που ταλανίζει την περιοχή, θεώρησαν πως για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να κινηθούν προς τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τις άμεσες ενέργειες  εκτόνωσης του φαινομένου με διάνοιξη-καθαρισμό των κλειστών αμπολών ιδιωτικών εκτάσεων γης αλλά και της μεγάλης αμπολής από την περιοχή Κοπανά που καταλήγει στην Λιανή άμμο, αλλά και συστηματική πραγματοποίηση εκτεταμένων ψεκασμών,  για τον περιορισμό της ανάπτυξης κουνουπιών, εξαιτίας της μεγάλης έκτασης λιμναζόντων υδάτων σε δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς χώρους, με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών της περιοχής, για τη συμμετοχή τους και απαραίτητη συμβολή τους στο θέμα. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά μεσοπρόθεσμες  ενέργειες  έως την οριστική επίλυση του προβλήματος με συστηματική παρακολούθηση και έργα διαρκούς συντήρησης των αμπολών φυσικής ροής των υδάτων προς τη θάλασσα. Τέλος η τρίτη κατεύθυνση  σχετίζεται με ενέργειες  οριστικής επίλυσης που σημαίνει άμεση αποτύπωση και οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής, άμεσος Έλεγχος και πιθανή Αξιοποίηση αλλά και πιθανή πρόταση περαιτέρω Αναθεώρησης του ισχύοντος «Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η εκπόνηση μελέτης και παράλληλη διερεύνηση μόχλευσης περιφερειακών πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  ή και από Ειδικά Προγράμματα για την Υλοποίηση των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων και την Οριστική Λύση του Προβλήματος της Περιοχής.