Στα γραφεία της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα,  πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών από υγρασία στο κτήριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων».

Στη συνεδρίαση που έγινε παρουσία και του Δημάρχου  Καρπενησίου κ. Νικολάου Σουλιώτη, διαπιστώθηκε η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τη μελέτη ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου.

Για την πλήρη αποκατάσταση του Μουσείου και  την τοποθέτηση νέου εξοπλισμού απομένουν:

α) Η έγκριση εντός του τρέχοντος μηνός από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Στερεάς  Ελλάδας της μελέτης αποκατάστασης των τοιχογραφιών. 

Ο δήμος Καρπενησίου έχει ήδη εντάξει τη σχετική δαπάνη για τις εργασίες αποκατάστασης στον προϋπολογισμό του, οπότε άμεσα θα κινηθεί  η διαδικασία ανάθεσης της εργασίας αυτής.

β) Η υλοποίηση της μουσειολογικής μελέτης που συντάχθηκε από τη Βουλή. Οι εργασίες θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης των τοιχογραφιών και τη δαπάνη θα καλύψει το Ίδρυμα «Πέτρος Κόκκαλης».