«Μνήμες της Ελληνικής Επανάστασης στη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία»

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο, βουνό και κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

fb page: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας