Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, στη Θήβα, με θέματα για τη διαχείριση στερών αποβλήτων.

Μεταξύ των άλλων, τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την πορεία εξέλιξης του σχεδιασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρειά μας, την πρόοδο των μεγάλων έργων και τη διασφάλιση περισσότερων χρηματοδοτήσεων. Αποφασίστηκε η συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απορρόφηση των κονδυλίων (περίπου 23 εκ. ευρώ) που υπάρχουν διαθέσιμες.