Σημαντική η συμμετοχή του κοινού

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Συνέλευση Κατοίκων Κοινότητας Καρπενησίου, Γοργιανάδων και Καλλιθέας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέλευση αυτή θα γίνει συζήτηση και διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου Καρπενησίου για θέματα που αφορούν τις ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας Καρπενησίου, τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη και τις δράσεις που πρέπει να λάβει ο Δήμος. Σημαντική θα είναι η παρουσία του κοινού, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά σε έναν παραγωγικό διάλογο με τα μέλη του συμβουλίου. Να θυμίσουμε ότι το συμβούλιο αυτό πραγματοποιείται μόνο μία φορά το χρόνο και αποτελείται από επτά μέλη με πρόεδρο τον κ. Αρμάγο. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης, ο Δήμαρχος Καρπενησίου ή εκπρόσωποί του καθώς και μέλη της αντιπολίτευσης