Γράφει ο: Νικολάου Κώστας

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

Τέρμα στις άδειες μητρότητας για τις εργαζόμενες μητέρες βάζει η επιτροπή Πισσαρίδη, η οποία ζητά (σελίδα 151) την πλήρη απαλλαγή από τις επιχειρήσεις του μισθολογικού κόστους όλων των αδειών που σχετίζονται με τον τοκετό! Ουσιαστικά δρομολογείται η απαλλαγή των επιχειρήσεων από κάθε ευθύνη και συμμετοχή στο κοινωνικό κράτος με ό,τι αυτό συνεπάγεται, παραβλέποντας και το γεγονός ότι (από τη μείωση του κοινωνικού κράτους) το δημογραφικό της χώρας βρίσκεται ήδη σε κατακόρυφη πτώση!      

Δημογραφικό – κοινωνικό κράτος

Οι επιπτώσεις από τις παρεμβάσεις στο κοινωνικό κράτος (την 10ετια που πέρασε) καταδεικνύονται μέσα από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παραθέτουμε και τα οποία είναι εφιαλτικά. Κατά 29% μειωθήκαν οι γεννήσεις στο διάστημα αυτό αλλά και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 15%! Ενώ οι γεννήσεις έναντι των θανάτων από το (+) 9% που ήταν, μειώθηκαν στο (-) 50%!

Άδειες μητρότητας (τοκετού & λοχείας)

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για τις εργαζόμενες έγκυες μητέρες (ιδιωτικού τομέα) προβλέπονται τα εξής: 

  • Άδεια τοκετού και λοχείας 4 μήνες: Χορηγείται 8 εβδομάδες πριν τον τοκετό και 9 εβδομάδες μετά. Το 50% των αποδοχών καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ ενώ το υπόλοιπο, τα 3/4 από τον ΟΑΕΔ και το 1/4 από την επιχείρηση.   
  • Άδεια Θηλασμού 3,7 μήνες: Χορηγείται σε ώρες (μειωμένα ωράρια εργασίας) ή σε άδεια, ενώ το κόστος βαραίνει την επιχείρηση. 
  • Ειδική άδεια μητρότητας 6 μήνες: Με μειωμένες αποδοχές (όσο ο κατώτατος μισθός της ΕΓΣΣΕ) και καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.
  • Γονική Άδεια Ανατροφής 4 μήνες: Άδεια άνευ αποδοχών.
  • Επίδομα τοκετού: Όσο τα 30 ημερομίσθια ΕΓΣΣΕ για δαπάνες μαιευτήριο ή νοσοκομείο και καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.

Το κόστος των αδειών ανά άτομο (βάσει του μέσου μισθού (1200 Χ 16,7% Χ 24,81% = 1.747) ανέρχεται στα 19.800 ευρώ. Ενώ το συνολικό κόστος (έστω 55.000 γεννήσεις) είναι περί το 1δις ευρώ ετησίως. Από το ποσό αυτό, το 40% βαραίνει τις επιχειρήσεις* ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται, το 40% από τον ΟΑΕΔ και το 20% (ως επίδομα ασθένειας) από τον ΕΦΚΑ.

*Όσες χρησιμοποιούν γυναίκες μάλιστα και σε αναπαραγωγική ηλικία!!

Υποκρισίες

Προκειμένου να χρυσώσουν το χάπι (η επιτροπή Πισσαρίδη) επικαλείται υπαρκτά προβλήματα των γυναικών όπως: τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, την ανισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας, στην υποεκπροσώπησή τους σε υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας… πως, το μισθολογικό χάσμα με τους άνδρες αποτελούν ενδείξεις ότι οι εργοδότες κάνουν διακρίσεις… μιλάει ακόμα για την εξίσωση των αδειών μητρότητας με αυτές του δημόσιου τομέα καθώς και για την έννοια της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που θα πρέπει να προωθηθεί! Τέλος κομβικό σημείο για τα παραπάνω θεωρεί: το ισχύον σύστημα ουσιαστικά τιμωρεί (επιβάλλει κόστος) στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία και η απομάκρυνση του αντικινήτρου αυτού πρέπει να συνιστά προτεραιότητα!!.

Όλα αυτά βέβαια δεν είναι παρά προφάσεις εν αμαρτίαις καθώς με την πρόταση που προωθούν: την απαλλαγή του μισθολογικού κόστους των αδειών από τις επιχειρήσεις και την μεταφορά στο κράτος για να μειωθούν (τάχα) τα αντικίνητρα στην πρόσληψη των γυναικών, φαίνεται και το μέγεθος των υποκρισιών! 

Την ίδια στιγμή ζητούν την απαλλαγή και από τα ταμεία τα οποία καλύπτουν το υπόλοιπο 60% των αδειών μητρότητας όπως: του κλάδου υγείας ζητούν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (κατά 50%) ενώ για τον ΟΑΕΔ οι εργοδοτικές εισφορές (έργο Βρούτση 2014 & 2020) έχουν ήδη μειωθεί κατά 80%! Από 7,32% που ίσχυε μειωθήκαν στο 1,41%! 

Κατάργηση των αδειών μητρότητας

Είναι προφανές,  ότι οι εισηγήσεις της επιτροπής, οδηγούν σε πλήρη κατάργηση των αδειών μητρότητας, οι οποίες πλέον τίθενται στον «αέρα», φέρουν νέες αλυσιδωτές εκρήξεις στα προβλήματα των γυναικών που θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο, αλλά και αρνητικές επιδράσεις τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας!  

Νέα ρύθμιση που απαιτείται  

Με τις επισημάνσεις ότι: (α) οι άδειες μητρότητας σχετίζονται άμεσα με το δημογραφικό της χώρας (β) οι παροχές μητρότητας είναι ανεπαρκείς (γ) στον ιδιωτικό τομέα οι άδειες είναι κατά 50% χαμηλότερες από αυτές του δημοσίου τομέα (δ) η ανεπάρκεια του συστήματος παροχών γεννά διακρίσεις σε βάρος της σταδιοδρομίας των γυναικών (ε) το ισχύον σύστημα τελικά είναι και άδικο καθόσον τα κόστη σωρεύονται μόνο τις επιχειρήσεις εκείνες που χρησιμοποιούν γυναίκες, δημιουργεί αθέμιτους ανταγωνισμούς, γίνεται αντικίνητρο στην πρόσληψη γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία.

Ίδρυση Ταμείου Μητρότητας & Φροντίδας Παιδιού

Με βάση τα παραπάνω απαιτείται και προτείνεται: η ίδρυση ενός (πλουσιοπάροχου)  Ταμείου Μητρότητας & Φροντίδας Παιδιού (κλάδος του ΕΦΚΑ) με σκοπό την πλήρη κάλυψη όλων των δαπανών του τοκετού και της παιδικής φροντίδας. Τα έσοδα θα προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές σε αναλογία 4/9 των εργοδοτών 3/9 του κράτους 2/9 των ασφαλισμένων (κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ) καθώς και των προβλεπόμενων πόρων του ΟΑΕΔ & ΕΟΠΥ. Το ταμείο θα καλύπτει όλα τα βάρη έως την προσχολική ηλικία και θα καταβάλει: όλα τα έξοδα τοκετού, το αντίτιμο των άδειών τοκετού & λοχείας, τουλάχιστο για ένα (1) έτος, της άδειας φροντίδας παιδιού (3 ώρες) ημερησίως για τα επόμενα 3 έτη (εναλλακτικά χορηγείται και στο σύζυγο) καθώς και το αντίτιμο του βρεφονηπιακού & παιδικού σταθμού κλπ.  

Θα είναι μια αρχή. Εξάλλου η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης (5 έως 10 έτη) των μητέρων με ανήλικο τέκνο, έγινε προκειμένου να ενισχυθούν οι άδειες μητρότητας & φροντίδας παιδιού, όμως έμεινε στα χαρτιά!!              

Ίδωμεν….