Στον Ευρυτανικό Παλμό που κυκλοφορεί. Ένα αφιέρωμα στον φωτισμένο πατέρα Δοσίθεο της Ι. Μονής Τατάρνας.

0
20401