Στην ανάθεση της υπηρεσίας της συγκοινωνίας των Δημοτικών Ενοτήτων προχώρησε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης.

Συγκεκριμένα την υπηρεσία «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 01-06-2023 έως 30-04-2024» αναλαμβάνει η εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. – ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΤΕΛ, με ποσοστό έκπτωσης 1% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, ήτοι συνολικού ποσού 69.755,33€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% & 24%.

Οι ημερομηνίες των δρομολογίων θα καθορισθούν σε συνεργασία με τον Δήμο και θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του Δήμου και του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή των ασφαλιστηρίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η συγκοινωνία αφορά τα εξής δρομολόγια:

Καρπενήσι – Αγία Τριάδα – Δομνιανοί – Παπαδιά – Παυλόπουλο – Στένωμα – Καρπενήσι (ΔΕΥΤΕΡΑ)

Καρπενήσι – Στεφάνι – Μηλιά – Σελλά – Φιδάκια – Αγ. Βλαχέρνα – Καρπενήσι (ΤΡΙΤΗ)

Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος – Καρπενήσι (ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ)

Καρπενήσι – Ασπρόπυργος – Βελωτά – Καρπενήσι (ΤΕΤΑΡΤΗ)

Καρπενήσι – Προυσός – (Πρόδρομος 3) – Καστανιά – Καρπενήσι (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Καρπενήσι – Κλαυσί – Κορυσχάδες – Γοριανάδες – Καρπενήσι (ΣΑΒΒΑΤΟ)

Καρπενήσι – Κλαυσί – Μουζίλο – Ανιάδα – Συγκρέλλο – Καρπενήσι (ΠΕΜΠΤΗ)

Καρπενήσι – Βράχα – Φουρνά – Καρπενήσι (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ)

Κλειτσός – Βράχα – Λαμία (ΔΕΥΤΕΡΑ)