Στο Κερασοχώρι, σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Αγράφων κ. Καρδαμπίκη με την Πρόεδρο της Ε.Λ.Μ.Ε. Ευρυτανίας κ . Καρφή.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της συνεχούς επαφής του Δήμου Αγράφων με την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα θέματα που απασχόλησαν τον κ. Καρδαμπίκη και την κ. Καρφή σχετίζονταν με τον εξοπλισμό των σχολείων της Δ/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγράφων και τις υποδομές στον Δήμο που είναι απαραίτητες για την            εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ο κ. Καρδαμπίκης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Ε.Λ.Μ.Ε. για τις ενέργειες του Δήμου για την κάλυψη του συνόλου του Δήμου με υπηρεσίες ευρυζωνικού δικτύου και τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων.

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας.