Την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιήθηκε η 26η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα στο Κερασοχώρι. Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητήθηκαν σημαντικά θέματα όπως το νέο σχέδιο προϋπολογισμού του 2020, αλλά η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019. Συγκεκριμένα, αποφάσεις για την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους εσόδων-εξόδων 2019, τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, έτους 2020, την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης νομικού επί υποθέσεως αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού «Κουτσολάμπρου Βασιλείου και ΣΙΑ ΟΕ», την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης νομικού επί υποθέσεως αιτήματος εξωδίκου συμβιβασμού Τιμόθεου Τσιάρα, καθώς και τον καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου