Η 37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 21η Σεπτεμβρίου 2021, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”. Συζητήθηκαν 41 θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ αυτών και θέματα που αφορούν την Ευρυτανία. Συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 10 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, διαμονής – διατροφής σε καταλύματα του Νομού Ευρυτανίας, ενόψει αθλητικών διοργανώσεων ευρείας απήχησης που απορρέουν από το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το Δήμο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 37.920,96 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της σύμβασης περί “Ανάθεσης υπηρεσιών ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγησης της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοιν. Συμπράξεων του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ των Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας, περιόδου 2018 – 2019.

ΘΕΜΑ 23ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργου του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της από 9-09-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 5/09/2021).

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 2 ης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.