Συνεδρίασε τη Δευτέρα, μετά από αναβολή το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

2760

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων στο Κερασοχώρι. Συγκεκριμένα, δέκα (10) ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις και αφορούσαν την οριστική παραλαβή του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Βραγγιανών», τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθρου στάσιμου εμπορίου, την αποδοχή όρων για λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ Ι», ενώ έγκριση έλαβε και η σύναψη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αγράφων» με εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου Αγράφων για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης. Αποφασίστηκε ακόμη η εγκατάσταση ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της πυροπροστασίας, η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2019, αλλά και η κατανομή πίστωσης από τους ΚΑΠ έτους 2019 για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Αγράφων. Τέλος, έγκριση έλαβε η τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου με θέμα «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για το υποέργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων», λόγω παράτασης της χρηματοδότησης για τρία (3) έτη.