Συνεδρίαση με Στελέχη της Ν.Δ από τη ΔΕΕΠ Ευρυτανίας. Συζήτηση για οργανωτικά και αλλά θέματα που αφορούν το Νόμο.