Στο πλευρό των ωφελούμενων – δικαιούχων του Προγράμματος ΤΕΒΑ βρίσκεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος {Δικαιούχος} στην Κ.Σ. Π.Ε. Ευρυτανίας, η οποία με λοιπούς εταίρους (Ι.Μ. Καρπενησίου, Δήμο Καρπενησίου, Δήμο Αγράφων, Ινστιτούτο Prolepsis, Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος) και σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Εταιρεία C.R.P. Ε.Π.Ε., υλοποιεί «Συνοδευτικά Μέτρα και Υπηρεσίες». Τα μέτρα αυτά που αφορούν ατομικές ψυχοκοινωνικές συνεδρίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» Κ.Σ. ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
Οι συνεδρίες
Συγκεκριμένα, τα Συνοδευτικά Μέτρα που θα υλοποιηθούν, μέσω ατομικών συνεδριών, είναι:Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων {πλην παιδιών}.Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών. Διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής. Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας κλπ. Οι ατομικές συνεδρίες Θα γίνονται δια-ζώσης στο Καρπενήσι, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας ή εξ’ αποστάσεως, μέσω της χρήσης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο της εταιρίας 22310-32406, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 10:00-18:00, υπεύθυνη επικοινωνίας κα. Τσιούνη Αικατερίνη.